pub const ZSTD_MAGIC_SKIPPABLE_START: u32 = 407710288;