pub const ZSTD_MAGIC_SKIPPABLE_MASK: u32 = 4294967280;