Type Definition fidl_fuchsia_io::FileWriteAtResult

source ·
pub type FileWriteAtResult = Result<u64, i32>;