pub const ZX_TASK_RETCODE_VDSO_KILL: i64 = -1027; // -1_027i64